f1Reinhard

f1Reinhard

Firma f1 Filip Reinhard założona została w 2008 roku. Od samego początku naszym celem było profesjonalne wykonawstwo instalacji elektrycznych.

Pierwszymi realizacjami były instalacje w zakładzie przetwórstwa metalowego w Jelczu Laskowicach oraz kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznej w szkole podstawowej w Tomisławiu w gminie Osiecznica.

Aby otworzyć sobie drogę do wykonywania instalacji w wielkokubaturowych obiektach, właściciel zatrudnił się jako Inżynier Projektu przy rozbudowie fabryki BOSCH w Mirkowie pod Wrocławiem. W kolejnych latach Filip Reinhard pracował przy budowie Centrum Handlowego Turawa Park w Opolu, w międzyczasie zdobywając uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej. Budowę CH Turawa Park Filip Reinhard zakończył jako kierownik robót elektrycznych. Do jego obowiązków należało terminowe zakończenie budowy oraz uruchomienie instalacji elektrycznych w całym obiekcie. Te bogate doświadczenia pozwoliły na dalszy rozwój firmy f1.

Obecnie f1 realizuje kilka budów równolegle. Największymi z nich są budowa straży pożarnej w Świętoszowie, przebudowa obiektu koszarowego na budynek sztabowy w jednostce wojskowej w Żaganiu oraz remont dworca kolejowego PKP w Zielonej Górze.

f1 Filip Reinhard